Terénní zdravotní ošetřovatelská péče a pečovatelské služby

  Prověření kvality služeb 

 

Stížnost je vyjádřená nespokojenost vyžadující odezvu 

 

Pravidla pro podávání stížností TPS

Kdo může podat stížnost:

 • kdokoliv – uživatel služby nebo v jeho zájmu kterýkoliv občan

Jak může podat stížnost:

 • ústně
 • písemně
 • zápisem do knihy stížností u vedoucí TPS
 • anonymně do schránky na stížnosti, která je umístěna v přízemí domů pro seniory
 • anonymně poštou na adresu

Kdy:

 • kdykoliv
 • po předběžné domluvě s jakoukoliv pracovnicí TPS

Kdo přijímá a vyřizuje stížnosti:

 • vedoucí organizace – přijímá a vyřizuje stížnosti
 • vedoucí sociálního odboru MÚ – vyřizuje stížnosti a kontaktuje vedoucí organizace

Kontakty:

Vedoucí pečovatelské služby:

 • Jana Černá – mobil: +420 603 319 566
 • e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Pečovatelská služba – ZDRAVOŠ PÉČE s.r.o.
 • Horní 590
 • 512 44 Rokytnice nad Jizerou

Další možnosti podání stížnosti i odvolání:

 • Sociální odbor příslušného MÚ
 • Tajemník příslušného města
 • Krajský úřad LK - odbor sociálních věcí, bezpečnosti a problematiky menšin
 • vedoucí odboru
 • U Jezu 642/2a
 • 460 01 Liberec 2

Nezávislé orgány:

Kancelář veřejného ochránce práv

Údolní 39

602 00 Brno


Český helsinský výbor

Jelení 5

118 00 Praha 1


Způsob vyřizování stížnosti

 • Stížnost podaná u Pečovatelské služby se eviduje v knize stížností, ve které je datum oznámení, čas, věcný popis stížnosti, jméno stěžovatele a termín k vyřízení.
 • Za vyřízení stížnosti podané u Pečovatelské služby je odpovědná vedoucí TPS, která je povinna prošetřit ji do 10 pracovních dnů a sdělit výsledek prošetření do 14 dnů stěžovateli, a to formou odpovídající způsobu podání stížnosti, pokud stěžovatel výslovně nepožaduje formu jinou.
 • Stížnosti podané u jiných orgánů a institucí se řídí jejich vnitřními předpisy.
 • Při nespokojenosti s vyřízením stížnosti se lze odvolat: ústně, písemně, telefonicky.
POSKYTOVATEL SLUŽBY

ZDRAVOŠ PÉČE s.r.o.

Sídlo: Horní Rokytnice 590, 512 44 Rokytnice nad Jizerou

IČ: 03781224

C 34732 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

 

© 2018 ZDRAVOŠ PÉČE s.r.o.. Designed by wedu

 
 
 
 
Organizace nemá zřizovatele a je členem APSS – Asociace poskytovatelů sociálních služeb

Služba je spolufinancována z prostředků MPSV a Krajského úřadu Libereckého kraje

Pracovní doba:

7:00 – 15:30 ve všední dny

Soboty, neděle a svátky jsou v případě potřeby řešeny pomocí sester Domácí péče, které slouží nepřetržitý provoz.

Individuálně náhle vzniklé potřeby po nezbytně nutnou dobu.