Terénní zdravotní ošetřovatelská péče a pečovatelské služby

  Sazebník úhrad úkonů Pečovatelské služby 

 


Úhrada služeb stanovených zákonem 108/2006 Sb., §40

Požadované úkony uživateleSazby-rozsah
Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu A
pomoc a podpora při podávání jídla a pití 25,-Kč /15 min
pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, příprava do nemocnice, nutné lékařské doporučení 25,-Kč /15 min
pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru 32,-Kč /15 min
pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 20,-Kč /úkon
Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu B
pomoc při úkonech osobní hygieny 20,-Kč /15 min
pomoc při základní péči o vlasy, nehty, vousy - umytí vlasů - ostříhání nehtů 32 Kč /15 min
pomoc při použití WC, pleny, kalhoty 32,-Kč /15 min
celková hygiena v domácnosti klienta 32 Kč /15 min
Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy C
zajištění stravy (jen zaškrtnout- neúčtovat) dle ceny dodavatele
zajištění stravy, dovoz oběda do 3 km 25,-Kč /úkon (2,5 ČJ)
pomoc při přípravě jídla a pití 15,-Kč /15 min
příprava a podání jídla a pití 20,-Kč /15 min
Pomoc při zajištění chodu domácnosti D
běžný úklid a údržba domácnosti 30Kč /15min
pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti (mimořádné úklidy poskytujeme pouze klientům, kteří využívají běžný úklid) 32,-Kč /15 min
mytí oken -pouze u klientů, kteří využívají běžné služby 32,-Kč /15 min
donáška vody 25,-Kč /15 min
topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení 25,-Kč /15 min
pochůzky 25,-Kč /15 min
běžné nákupy (taška rozměru 40 x 45 cm) 25,-Kč / úkon / 15min
velký nákup nad rámec běžného nákupu, nákup ošacení a běžného vybavení domácnosti 130,-Kč /úkon (1 hod)
praní osobního a ložního prádla na střediscích PS (včetně odvozu a dovozu prádla, pracích a avivážních prostředků a vyžehlení) - externí uživatelé viz. postup 70Kč /1kg prádla, 7 ČJ
praní osobního a ložního prádla v domácnosti (přepírání, žehlení, skládání a úklid prádla) 70Kč /1kg prádla, 7 ČJ
úklid společných prostor 32Kč /15 min
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím E
 
doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět. SP 32,-Kč /15 min

Výše úhrad úkonů stanovených zákonem 108/2006 Sb., je v souladu s Vyhláškou 505/2006 Sb. V platném znění.

Na poskytování pečovatelské služby není právní nárok. Může být zamítnuta zejména z kapacitních důvodů, též při ohrožení života pracovníka PS (poškozené elektrospotřebiče).

Služba je poskytována ve všední dny v základním čase od 7:00 do 15:30 hod. K cestě za úkony + v době nad tento základ pracovní doby o víkendech a svátcích je k času nutnému pro zajištění úkonu připočítána částka za cestu (ošetřeno kalkulací spotřeby vozů 4 x 4).

Vedoucí organizace: Jana Černá  603319566, 731 920 777 – Rokytnice nad Jizerou
481 591 174 – Jablonec nad Jizerou
737 320 414 – Vysoké nad Jizerou – soc. pracovnice

POSKYTOVATEL SLUŽBY

ZDRAVOŠ PÉČE s.r.o.

Sídlo: Horní Rokytnice 590, 512 44 Rokytnice nad Jizerou

IČ: 03781224

C 34732 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

 

© 2018 ZDRAVOŠ PÉČE s.r.o.. Designed by wedu

 
 
 
 
Organizace nemá zřizovatele a je členem APSS – Asociace poskytovatelů sociálních služeb

Služba je spolufinancována z prostředků MPSV a Krajského úřadu Libereckého kraje

Pracovní doba:

7:00 – 15:30 ve všední dny

Soboty, neděle a svátky jsou v případě potřeby řešeny pomocí sester Domácí péče, které slouží nepřetržitý provoz.

Individuálně náhle vzniklé potřeby po nezbytně nutnou dobu.