Terénní zdravotní ošetřovatelská péče a pečovatelské služby

  Sazebník úhrad úkonů Fakultativních služeb Pečovatelské služby 

 


Ceny služeb stanovené vyhláškou č. 505/2006 Sb, ve znění pozdějších předpisů

Požadované úkony žadateleSazby-rozsah

Základní sociální poradenství. Administrativní úkony spojené se zavedením pečovatelské služby

zdarma
Vyřizování příspěvku, vyřizování žádosti do DS vyplnění žádosti, vyjádření lékaře, fotokopie dokladů, jednání s úřady, telefonická jednání, poštovné 100,-Kč
Zasílání vyúčtování jinému plátci, než je uživatel 25,-Kč /úkon
Hospodaření s finanční hotovostí klienta na jeho žádost 50,-Kč /úkon
Dohled nad dospělým klientem v době od 7.00 do 15.00 hod 25,-Kč /15 min
Dohled nad klientem v době od 15.00 do 20.00 hod ve všední den 130,-Kč / hodina
Masáž šíje, zad, nohou – zajištění maséra 0,00,-Kč
Pedikúra v domácnosti klienta - zajištění pedikérky 0,00,- Kč
Úprava vlasů (zástřih, natočení na natáčky, vyfoukání, holení) (kadeřnice) 0,00,- Kč
Mimořádná událost časově náročná 130,-Kč /hod
Pronájem jídlonosičů (2 ks) - účtuje se i v době, kdy není odebírána strava, zůstanou-li u Žadatele 50,-Kč /úkon 
Přemývání silně znečištěných jídlonosičů  5,-Kč /úkon
Jídelníček, kopírování písemností 2,-Kč /ks
Použití vysavače PS 25,-Kč
Použití sušičky prádla 30,-Kč /úkon
Použití telefonu pečovatelky 20,- Kč /úkon
Soboty, neděle a svátky - zohledněno v čase příplatek do 130,- Kč/hod
Dovoz motorovým vozidlem, převoz osobních věcí uživatele,jen v mimořádných případech, účtováno dle kalkulace provozu vozidla 13Kč /km
Drobné opravy 25,-Kč /15 min

Souhlas s provedenými úkony stvrzuje klient podpisem. Klient obdrží kopii vyúčtování služeb

Fakultativní činnost je:

  1. Činnost poskytovatele související s poskytováním registrované sociální služby a registrované cílové skupině
  2. Činnost poskytovatele ke vztahu k osobě, která má s poskytovatelem uzavřenou smlouvu na základní činnosti
  3. Činnost poskytovatele související s péčí a podporou člověka v nepříznivé sociální situaci, odpovídající zjištěným potřebám a napomáhající sociálnímu začleňování či předcházející sociálnímu vyloučení
  4. Činnost zajišťovaná vlastními zaměstnanci a vlastními prostředky poskytovatele
  5. Činnost, kterou v daném místě nelze zajistit běžně dostupnou veřejnou službou
  6. Činnost, za níž je klientovi účtována úhrada ve výši rovnající se nákladu na provedení činnosti, tj.bez  zisku

 

POSKYTOVATEL SLUŽBY

ZDRAVOŠ PÉČE s.r.o.

Sídlo: Horní Rokytnice 590, 512 44 Rokytnice nad Jizerou

IČ: 03781224

C 34732 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

 

© 2018 ZDRAVOŠ PÉČE s.r.o.. Designed by wedu

 
 
 
 
Organizace nemá zřizovatele a je členem APSS – Asociace poskytovatelů sociálních služeb

Služba je spolufinancována z prostředků MPSV a Krajského úřadu Libereckého kraje

Pracovní doba:

7:00 – 15:30 ve všední dny

Soboty, neděle a svátky jsou v případě potřeby řešeny pomocí sester Domácí péče, které slouží nepřetržitý provoz.

Individuálně náhle vzniklé potřeby po nezbytně nutnou dobu.