Terénní zdravotní ošetřovatelská péče a pečovatelské služby

ZDRAVOŠ informuje

Hodnocení nabídky - Dodávka osobního automobilu 4x4.

Senátoři chtějí po ministerstvu, aby konečně vydalo doporučující postup i pro terénní sociální služby

Praha, Rokytnice nad Jizerou (6. května 2020)

Terénní pracovníci po celé republice se setkávají s tím, že jim klienti nebo jejich rodiny zatajují rizika, nebo si nebezpečí svého chování neuvědomují. „Byla nám propuštěna klientka z nemocnice bez potvrzeného negativního testu. Další si vyrazila, aniž by cokoliv řekla, na kontrolu a druhý den měla teploty. Naše děvčata jdou holýma rukama proti neviditelnému nepříteli,“ popisovala Jana Černá, vedoucí Zdravoš péče v Rokytnici nad Jizerou ve zpravodajském příspěvku České televize.

Celý článek najdete zde:

https://zitdoma.cz/2020/05/06/2315/

Do našeho týmu přijmeme pečovatelku na plný úvazek

Požadavky: min. základní vzdělání + 150 hod Kurz pro pracovníky v sociálních službách (možno dodělat při práci); ŘP; čistý TR, praxe v soc. službách vítána.

Rozsvícení vánočního stromu v Jablonci

Do Galerie jsme přidali foto z rozsvícení vánočního stromu v Jablonci nad Jizerou.

Krajská soutěž Pečovatelka roku

Rozvoz obědů

Rozvoz obědů pro klienty, kteří nepotřebují pomoc s ničím jiným, potřebují JEN dovézt oběd, zprostředkuje GASTRO SERVIS Jilemnice - https://www.zlatestranky.cz/profil/H1822787

Prosíme, obraťte se na tuto službu.

Ukázka možností pečovatelské služby

Nová auta pro pečovatelky

Od ledna 2019 naše pečovatelky jezdí v nových vozech Suzuki IGNIS, které byly získány díky dotační podpoře Ministerstva práce a sociálních věcí a podpoře měst Rokytnice nad Jizerou, Jablonec nad Jizerou, Vysoké nad Jizerou a Roprachtice.

Děkujeme!

Image
Image

Kde působíme

Rokytnice nad Jizerou

Jablonec nad Jizerou

Vysoké nad Jizerou
 
Roprachtice

Harrachov (kromě pečovatelské služby)

Rozsah poskytované péče

Služby jsou poskytovány v souladu se zákonem č.108/ 2006 Sb. Ve znění pozdějších úprav a novelizací, především §40 a prováděcí vyhlášky k předmětnému zákonu č.505/2006 Sb. Vždy na základě smlouvy mezi poskytovatelem a uživatelem.

TPS (terénní pečovatelské služby) poskytuje tyto základní činnosti: dle vyhl. 505/2006 Sb.

  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • pomoc při osobní hygieně
  • pomoc při zajištění stravy
  • pomoc při zajištění chodu domácnosti
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Úkony, které souvisí s porušením integrity kůže nejsou v rámci této činnosti prováděny.Poděkování

Vážený pane starosto,
 
je to už delší doba, co se mí rodiče Jarmila a Vlastimil Hartigovi ocitli v těžké životní situaci, a to kvůli dlouholetému vážnému zdravotnímu postižení matky a v poslední době i vzhledem k vysokému věku, kterého se dožívají. Oběma bude letos 86 let. Celá situace se velmi tíživě dotýkala i mě samotné. Nebylo bohužel v mých silách a možnostech poskytnout jim v těchto zhoršených podmínkách náležitou péči. Matka je od pátku 24.5. umístěna v Domově důchodců v Rokytnici nad Jizerou, kde se jí doufejme dostane péče i podle jejích představ.
Touto cestou Vám chci poděkovat, za veškerou pomoc, pochopení a vstřícnost, s nimiž jste  Vy sám i další pracovníci Městského úřadu v Jablonci n. Jiz. k rodičům přistupovali a přistupujete dosud.
Byla bych ráda, abyste věděl, že v těchto často velmi obtížných a nepříjemných situacích jsem měla silnou a účinnou oporu v pečovatelské službě ZDRAVOŠ z Rokytnice n. Jiz., jejíž pracovnice se obětavě a profesionálně velmi dobře o matku staraly. Často byly i mně samotné psychickou oporou. Jsem velice vděčna paní Janě Černé i sociální pracovnici ing. Pavlíně Černé, že dokázaly vyřešit ku prospěchu všech, ale především rodičů, i zdánlivě neřešitelné situace.
 
S vděčným pozdravem
 
Hana Hartigová

O nás

Pečovatelská služba v Rokytnici n. Jiz. poskytuje péči lidem, kteří vzhledem ke svému věku nebo zdravotnímu stavu potřebují pomoc jiné osoby.

Tím, že pečovatelky poskytují starým a zdravotně postiženým lidem potřebné pečovatelské úkony v jejich domácnostech, zachovávají jejich životní styl a úroveň.

Flexibilně reagují na změněné požadavky jednotlivců, pomáhají udržet co nejdéle kvalitu života a tím často oddalují jejich odchod do ústavů sociální péče.

Cíle služby:

Co nejdéle umožnit uživatelům Zůstat doma. Našim cílem je důvěra a spokojenost uživatelů terénních pečovatelských služeb.

Podpora uživatelů k spoluúčasti na řešení jejich nepříznivé sociální situace. Posilování autonomie při zachování soběstačnosti a soukromí uživatele. Nebudovat závislost na službě.

Zaměřujeme se na tyto oblasti

Snažíme se pomocí individuálního přístupu:

Zajistit občanům dostupnou terénní pečovatelskou službu v terénu horských měst spravovaných Domácí zdravotní ošetřovatelskou péčí.

Poskytovat kvalitní a odbornou službu personálem, který je řádně průběžně školen a vybírán k této službě. Zajistit důvěru a spokojenost uživatelů. Co nejdéle udržet, obnovit, podpořit sebeobsluhu a soběstačnost v možných úkonech.

Respektovat a podporovat dosavadní způsob života ve vlastním prostředí, pružně reagovat na změny potřeb uživatelů.

Podporovat zájmové a kulturní vyžití uživatelů.

Zajistit dobrou informovanost o našich službách.

Pomáhat uživatelům udržet si rodinné a přátelské vazby.

POSKYTOVATEL SLUŽBY

ZDRAVOŠ PÉČE s.r.o.

Sídlo: Horní Rokytnice 590, 512 44 Rokytnice nad Jizerou

IČ: 03781224

C 34732 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

 

© 2018 ZDRAVOŠ PÉČE s.r.o.. Designed by wedu

 
 
 
 
Organizace nemá zřizovatele a je členem APSS – Asociace poskytovatelů sociálních služeb

Služba je spolufinancována z prostředků MPSV a Krajského úřadu Libereckého kraje

Pracovní doba:

7:00 – 15:30 ve všední dny

Soboty, neděle a svátky jsou v případě potřeby řešeny pomocí sester Domácí péče, které slouží nepřetržitý provoz.

Individuálně náhle vzniklé potřeby po nezbytně nutnou dobu.